Behandling

Konservativ vs operativ behandling? Vi skräddarsyr den behandling som är bäst för dina besvär. Konservativ behandling innebär enkelt utryckt att vi botar dina besvär med alla medel förutom operation. Ibland kan operation vara den enda lösningen.

Våra kirurger och fysioterapeuter har en lång erfarenhet inom området, och strävar alltid efter att erbjuda en skräddarsydd behandling för dina besvär.

Operation

Arcademy erbjuder artroskopisk (titthålskirurgi) och öppen kirurgi av händer, armbågar, axlar, fötter och nervproblem (nervskador, nervinklämningar). Operationerna sker i våra moderna operationslokaler som invigdes maj 2019.

De flesta operationer är s.k. dagkirurgiska, vilket innebär att du går hem samma dag. En del större ingrepp kan kräva att du som patient stannar en natt, vilket då sker i samarbete med Sophiahemmets vårdavdelning.

Injektioner

Injektionsbehandling är ett behandlingsalternativ vid vissa tillstånd. Arcademy erbjuder

  • Kortisoninjektion. Lämpar sig vid vissa smärttillstånd och vid inflammation.
  • Plasmabehandling s.k. ACP (Autologous Conditioned Plasma). Injektionen innebär att vi använder kroppens egna läkningsfaktorer och påskyndar läkningen av skador i det muskoloskeletala systemet.
  • Hydrodilatation. Vi erbjuder hydrodilatation vid behandling av Frozen shoulder – Frusen skuldra. Vår narkosläkare och axelkirurg genomför tillsammans ultraljudsledd injektionsbehandling med lokalbedövning och kortison i axelleden. Detta sker i vaket tillstånd.

Rehabilitering

Konservativ behandling innebär behandling som inte är invasiv – dvs behandling som inte är kirurgisk eller injektion. Exempel på detta inkluderar rehabilitering, stödskenor för att avlasta en skada sena/led eller skoinlägg vid vissa förändringar i fötterna.