08-406 22 00 · Sophiahemmet, Hus G, Valhallavägen 91, Stockholm

Behandling

På Arcademy jobbar vi utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet när vi föreslår behandling.

Våra kirurger och fysioterapeuter har en lång erfarenhet inom området, och strävar alltid efter att erbjuda en skräddarsydd behandling för dina besvär.

Operationer

Personal på Arcademy under en operation

Arcademy erbjuder artroskopisk (titthålskirurgi) och öppen kirurgi av händer, fötter, armbågar och nervproblem (nervskador, nervinklämningar). Operationerna sker i våra nya operationslokaler som invigdes maj 2019.

De flesta operationer är s.k. dagkirurgiska, vilket innebär att du går hem samma dag. En del större ingrepp kan kräva att du som patient stannar en natt, vilket då sker i samarbete med Sophiahemmets vårdavdelning.

Injektioner

Injektioner är ett behandlingsalternativ vid vissa sjukdomar eller skador. Kortisoninjektioner används t.ex vid tillfällen med inflammation och/eller smärta.

Vid Arcademy använder vi oss även av Orthobiologics, vilket innebär att vi använder kroppens egna läkningsfaktorer för att hjälpa till vid skador eller inflammationer. Ett exempel på detta är s.k. plasmabehandling, där vi med hjälp av så kallad autologt konditionerad plasma (ACP, Autologous Conditioned Plasma) kan minska smärtorna i samband med till exempel tennisarmbåge eller artros och påskynda läkningen av skador i det muskuloskeletala systemet. Läs mer om Plasmabehandling i vår patientinformation om detta!

Konservativ behandling

Fot på en balansplatta

Konservativ behandling innebär behandling som inte är invasiv – dvs. behandling som inte är kirurgisk eller injektion. Exempel på detta inkluderar rehabilitering, stödskenor för att avlasta en skada sena/led eller skoinlägg vid vissa förändringar i fötterna.