Axelinstabilitet

Axelleden stabiliseras av muskler och ligament som vid skada kan leda till instabilitet. Instabilitet betyder att själva axelleden helt (luxerar) eller delvis (subluxerar) glider ur sin ledpanna. Det är vanligast att axeln hoppar ur led framåt. 

Symptom

Obehag/oro för att luxera då armen lyfts högt och/eller roteras bakåt, varför sådana rörelser helt undviks. Ibland kan diffus smärta vara det enda symtomet. 

Orsak och förekomst

Axelleden stabiliseras av muskler och ligament som vid skada kan leda till instabilitet. Instabilitet betyder att själva axelleden helt (luxerar) eller delvis (subluxerar) glider ur sin ledpanna. Det är vanligast att axeln hoppar ur led framåt. 

Det finns olika orsaker till att axeln blir instabil:

  • Trauma som ett fall eller kraftigt vridvåld. 
  • Långsam sträckning hos vissa idrottare t.ex. simmare, kastare m.fl. vilket orsakar en instabilitet. 
  • Medfödd instabilitet där kroppens ligament är något lösare s.k. multidirektionell instabilitet 

Diagnos

Diagnosen ställs kliniskt. Vanlig röntgen utförs ofta för att utesluta skelettskador. Hos patienter >40 år MR eller Ultraljud. 

Behandlingar

Medicinering
Smärtstillande och antiinflammatorisk medicin.

Fysioterapi
Fysioterapi/sjukgymnastik – hjälper att hålla axeln stark och flexibel och minskar smärta och svaghet.

Operation
Kirurgi är nödvändigt vid en luxation och kvarvarande instabilitetskänsla efter sjukgymnastik. Alternativt flera luxationer.

Operation

Operationen sker i sittande position under narkos och utförs med artroskopiskteknik (titthål). Operationen tar ungefär 45 minuter. 

Instabilitetsoperation/Bankartoperation 
När axeln går ur led (luxerar) hamnar ledhuvudet vanligtvis framför och nedanför ledpannan. Broskkragen lossnar från ledpannan, oftast i det främre partiet. Operationen syftar till att sy tillbaka den avlösta broskkragen till ledpannan. Operationens mål är att återställa anatomin i axeln, dvs. fästa tillbaka senorna mot deras infästning på överarmen. Detta utförs genom ett till två speciella ankare samt att senan fästs tillbaka med hjälp av starka trådar. 

Instabilitetsoperation/Latarjet
En speciell typ av operation gör i de fall där det saknas en benbit på ledskålens framkant eller tidigare operation med Bankart har misslyckats. Denna operation görs öppet och då flyttar vi en benbit (korpnäbbsutskottet) några centimeter och skruvar fast den på framsidan av ledytan på skulderbladet. 

Efter operation

Axellås 
Efter operationen får du ett axellås. Syftet med detta är att skydda och behålla axeln i sin position. Axellåset skall användas hela tiden, förutom vid dusch och fysioterapi/sjukgymnastik. Du får använda armen för lätta aktiviteter i midjehöjd och böja armbågen. Du får inte lyfta armen från kroppen, lyfta tunga saker eller utföra tunga repetitiva aktiviteter. 

Fysioterapi/Sjukgymnastik
Du börjar med fysioterapi/sjukgymnastik efter en till två veckor. Vanligtvis får du träffa Arcademys egna fysioterapeuter/sjukgymnaster. Du får återbesökstid alternativt remiss till din egen fysioterapeut/sjukgymnast hos oss boka då tid i god tid innan operationen. Du får även lättare övningar att utföra direkt efter operationen. Underkroppsaktivitet (motionscykel, Stairmaster etc.) kan du börja med när du känner dig bekväm. Jogging brukar ta längre tid då stötarna är smärtsamma för din axel. Övrig träning ska ske i samråd med sjukgymnast. Undvik aktivitet där du riskerar att svettas så att förbandet inte lossnar. 

Sömn
Ibland kan det vara svårt att hitta en bekväm sovställning. Vi rekommenderar att lägga en eller fler kuddar under den skadade armen/skuldran i ett halvsittande läge. 

Bilkörning
Är inte tillåtet 24 timmar efter narkos (gäller alla). När du har avvecklat ditt axellås och har kontroll över dina muskler oftast tar det 8-12 veckor. 

Sjukskrivning

Beror på arbete, men vid lätt arbete upp till 6 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 12 veckor och vid tungt arbete i upp till 26 veckor. Sjukintyg finns elektroniskt på 1177 under ”mina intyg”. För att din återgång till arbete skall bli så smidig som möjligt är det viktigt att du i god tid innan operationen försöker planera din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare. 

Sjukintyget finns elektroniskt på 1177 under ”mina intyg”. 

Återbesök

Efter operationen får du information om dina återbesök. Vanligtvis kommer du på återbesök efter två veckor, då tas stygn och du får träffa fysioterapeut. Därefter träffar du din läkare efter 6 veckor alternativt ca 3 månader för uppföljning.