Impingement

Impingementsyndrom är ett av de vanligaste tillstånden som ger smärta i axeln som kan uppkomma av många olika orsaker. Det vanligaste är dålig muskulär kontroll av skulderbladet och rotatorkuffens muskler, eller att akromion har fått en böjd form, vilket orsakar irritation och inflammation. Det gör ont att lyfta armen och det kan vara svårt att använda armen som vanligt. 

Symptom

Smärta är vanligt nattetid. Det gör ont, på överarmens och utsidan av axelleden, när du lyfter armen i huvudhöjd eller roterar den mot ryggen.

Orsak och förekomst

Impingement innebär att senor och muskler kommer i kläm. Begreppet impingement är ett samlingsnamn för flera olika typer av besvär som orsakar smärta och rörelsesvårigheter i axeln, framför allt när du rör armen från kroppen rakt ut i sidled. 

För att överarmen ska sitta fast ordentligt finns det senor och ledband som håller axeln på plats. Det finns ett ganska trångt ställe uppe på axeln där senorna passerar. Vid impingement blir det för trångt och senorna och kommer i kläm i vissa rörelser, vilket leder till att kraften blir sämre och smärta vid rörelse. Du kan behöva opereras om du har mycket svår impingement. Då tar läkaren bort en bit av ett ben i axeln så att senorna får mer plats. 

Diagnos

Diagnosen ställs kliniskt. 

Behandlingar

Medicinering
Smärtstillande och antiinflammatorisk medicin.

Fysioterapi
Fysioterapi/sjukgymnastik – hjälper att hålla axeln stark och flexibel och minskar smärta och svaghet.

Injektion
Kortisoninjektion – hjälper att ställa diagnos och dämpa smärta. 

Operation
Kirurgi är nödvändigt vid långvarig, kronisk smärta (>6mån) som inte svarar på kortison eller sjukgymnastik. Studier har visat att vid kortvarig impingement så är det tveksamt om kirurgi ger bättre resultat. 

Operationen sker i sittande position med artroskopisk teknik under narkos. Artroskopi innebär att en läkare undersöker eller opererar en led med hjälp av ett artroskop. 

Akromioplastik
Vid operationen skapar man ett större utrymme mellan akromion och senan genom att ta bort slemsäcken, trimma ned undersidan av akromion och dela ligamentet. 

Operationen tar ungefär 20 minuter.

Operation

Förberedelse med träning hos fysioterapeut/sjukgymnast inför operationen vilket underlättar rehabiliteringen. Rökning försämrar läkning och ger större risk för infektioner. Rökstopp inför operationen rekommenderas. 

Du opereras i sittande position under narkos, varför du måste vara fastande. Det innebär att cu inte får äta eller dricka från kl. 24:00. Du får dricka ett glas vatten kl. 05:00 op-dagens morgon. För att det minska blödning i operationsområdet ges en injektion av lokalbedövning med adrenalintillsats i axeln innan du sövs. Vissa upplever att det är ett visst obehag men det ger en bra smärtstillande effekt efter operationen. 

Efter operationen får du ligga på vår uppvakningsavdelning en stund och vi bjuder dig på fika. När vi bedömer det får du gå hem efter att du träffat din läkare för ett utskrivningssamtal. Läkaren går igenom din operation, smärtlindring och förhållningsorder. Vår ambition är att ringa upp närmaste dagen efter operation för att höra att allt är bra och om du har några frågor. 

Förband
Du får ett yttre och ett inre förband av oss, allt ska sitta kvar tills du kommer på återbesök. Förstärk om det släpper lite i kanterna med kirurgtejp som finns att köpa på apotek. Undvik helst aktiviteter där du blir varm och svettas då förbandet riskerar släppa. Kontakta oss om du behöver byta förband alternativt om du bor långt bort gå till vårdcentralen. 

Duscha/Bada/Bastu
Undvik bad/bastu till stygnen är borttagna. När du duschar, undvik i möjligaste mån att duscha direkt på förbandet. Du kan även plasta i med plastfilm/plastpåse och tejpa plasten, EJ förbandet, med bred kirurgtejp. 

Stygn
Stygnen (och även förbandet) ska sitta i 10-14 dagar och tas bort vid återbesök alternativt hos din vårdcentral. 

Fysioterapi/Sjukgymnastik
Du börjar med fysioterapi/sjukgymnastik efter en till två veckor. Vanligtvis får du träffa Arcademys egna fysioterapeuter/sjukgymnaster. Du får återbesökstid alternativt remiss till din egen fysioterapeut/sjukgymnast hos oss boka då tid i god tid innan operationen. Du får även lättare övningar att utföra direkt efter operationen. Underkroppsaktivitet (motionscykel, Stairmaster etc.) kan du börja med när du känner dig bekväm. Jogging brukar ta längre tid då stötarna är smärtsamma för din axel. Övrig träning ska ske i samråd med sjukgymnast. Undvik aktivitet där du riskerar att svettas så att förbandet inte lossnar. 

Sömn
Ibland kan det vara svårt att hitta en bekväm sovställning. Vi rekommenderar att lägga en eller fler kuddar under den skadade armen/skuldran i ett halvsittande läge. 

Bilkörning
Är inte tillåtet 24 timmar efter narkos (gäller alla).

Sjukskrivning

Beror på arbete, men vid lätt arbete upp till 6 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 12 veckor och vid tungt arbete i upp till 26 veckor. Sjukintyg finns elektroniskt på 1177 under ”mina intyg”. För att din återgång till arbete skall bli så smidig som möjligt är det viktigt att du i god tid innan operationen försöker planera din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare. 

Sjukintyget finns elektroniskt på 1177 under ”mina intyg”. 

Återbesök

Efter operationen får du information om dina återbesök. Vanligtvis kommer du på återbesök efter två veckor, då tas stygn och du får träffa fysioterapeut. Därefter träffar du din läkare efter 6 veckor alternativt ca 3 månader för uppföljning.