Rotatorcuff

Axelleden är en komplex led med stort rörelseomfång som är omgiven av en kapsel vilken består av ett flertal muskelsenor, muskler och ledkapsel. Kapseln kallas rotatorcuff, ordet ruptur betyder bristning. 

Symptom

Efter en akut skada är det ofta smärta och svaghet som dominerar. Vid mer kroniska skador brukar det vara en djup smärta från axelleden som blir värre efter aktivitet och nattetid. 

Orsak och förekomst

Det kan uppstå en reva i kapseln om du till exempel ramlar och tar emot dig med rak arm eller om du lyfter tungt. Akuta skador sker oftast efter ett fall eller ett plötsligt ryck i armen. Ju yngre du är, desto större kraft krävs för att du ska skada dig. Med stigande ålder blir denna kapsel skörare . Kroniska skador uppkommer ofta av en kronisk nötning av senan. Det är inte ovanligt att man finner dessa skador hos patienter som inte har några symtom. I dessa fall behövs inte någon åtgärd. 

Diagnos

Diagnosen ställs ofta kliniskt. Vanligtvis kompletteras med ultraljud eller magnetkameraundersökning för att visualisera omfattning av skadan. 

Behandlingar

Medicinering
Smärtstillande och antiinflammatorisk medicin.

Fysioterapi
Fysioterapi/sjukgymnastik – hjälper att hålla axeln stark och flexibel och minskar smärta och svaghet.

Injektion
Kortisoninjektion – minskar inflammation och smärta. Upprepade injektioner kan dock skada senan. 

Operation
Kirurgi är nödvändigt vid akut skada där smärtan och svagheten inte förbättras.

Operation

Förberedelse med träning hos fysioterapeut/sjukgymnast inför operationen vilket underlättar rehabiliteringen. Rökning försämrar läkning och ger större risk för infektioner. Rökstopp inför operationen rekommenderas.

Operationen sker med artroskopisk teknik (titthål) under narkos. I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra en öppen operation. Operationen tar mellan 45-90 minuter. 

Rotatorkuffkirurgi
När senan går sönder i rotatorkuffen så läker den inte ihop av sig själv. Det är symptomen som avgör om operation är nödvändig. Målet med operationen är att återställa anatomin i axeln dvs. fästa tillbaka senorna i deras infästning med hjälp av ett eller två s.k. ”ankare” och starka trådar. 

Akromioplastik
Akromioplastik innebär att läkaren skapar ett större utrymme i axeln genom att ta bort selmsäcken och trimma ner undersidan av akromion (utskjutande delen av skulderbladet som bildar axelns tak). 

Bicepstenodes/tenolys 
Bicepssenan kan skadas, både vid en akut och kronisk skada vilket kan påverka dess funktion. Oftast klipps senan vid dess ursprung (tenolys). Då bicpessenan har två fästen påverkas inte funktionen, men kan uppfattas kosmetiskt annorlunda. Fästs bicepssenan med ett ankare (tenodes), ger ett bättre kosmetiskt resultat, men påverkar inte funktionen.  

Du opereras i sittande position under narkos, varför du måste vara fastande. Det innebär att cu inte får äta eller dricka från kl. 24:00. Du får dricka ett glas vatten kl. 05:00 op-dagens morgon. För att det minska blödning i operationsområdet ges en injektion av lokalbedövning med adrenalintillsats i axeln innan du sövs. Vissa upplever att det är ett visst obehag men det ger en bra smärtstillande effekt efter operationen. 

Efter operationen får du ligga på vår uppvakningsavdelning en stund och vi bjuder dig på fika. När vi bedömer det får du gå hem efter att du träffat din läkare för ett utskrivningssamtal. Läkaren går igenom din operation, smärtlindring och förhållningsorder. Vår ambition är att ringa upp närmaste dagen efter operation för att höra att allt är bra och om du har några frågor. 

Efter operation

Förband
Du får ett yttre och ett inre förband av oss, allt ska sitta kvar tills du kommer på återbesök. Förstärk om det släpper lite i kanterna med kirurgtejp som finns att köpa på apotek. Undvik helst aktiviteter där du blir varm och svettas då förbandet riskerar släppa. Kontakta oss om du behöver byta förband alternativt om du bor långt bort gå till vårdcentralen. 

Duscha/Bada/Bastu
Undvik bad/bastu till stygnen är borttagna. När du duschar, undvik i möjligaste mån att duscha direkt på förbandet. Du kan även plasta i med plastfilm/plastpåse och tejpa plasten, EJ förbandet, med bred kirurgtejp. 

Stygn
Stygnen (och även förbandet) ska sitta i 10-14 dagar och tas bort vid återbesök alternativt hos din vårdcentral. 

Axellås 
Efter operationen får du ett axellås. Syftet med detta är att skydda och behålla axeln i sin position. Axellåset skall användas hela tiden, förutom vid dusch och fysioterapi/sjukgymnastik. Du får använda armen för lätta aktiviteter i midjehöjd och böja armbågen. Du får inte lyfta armen från kroppen, lyfta tunga saker eller utföra tunga repetitiva aktiviteter.

Fysioterapi/Sjukgymnastik
Du börjar med fysioterapi/sjukgymnastik efter en till två veckor. Vanligtvis får du träffa Arcademys egna fysioterapeuter/sjukgymnaster. Du får återbesökstid alternativt remiss till din egen fysioterapeut/sjukgymnast hos oss boka då tid i god tid innan operationen. Du får även lättare övningar att utföra direkt efter operationen. Underkroppsaktivitet (motionscykel, Stairmaster etc.) kan du börja med när du känner dig bekväm. Jogging brukar ta längre tid då stötarna är smärtsamma för din axel. Övrig träning ska ske i samråd med sjukgymnast. Undvik aktivitet där du riskerar att svettas så att förbandet inte lossnar.

Sömn
Ibland kan det vara svårt att hitta en bekväm sovställning. Vi rekommenderar att lägga en eller fler kuddar under den skadade armen/skuldran i ett halvsittande läge.

Bilkörning
Är inte tillåtet 24 timmar efter narkos (gäller alla). När du har avvecklat ditt axellås och har kontroll över dina muskler oftast tar det 8-12 veckor.

Sjukskrivning

Beror på arbete, men vid lätt arbete upp till 6 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 12 veckor och vid tungt arbete i upp till 26 veckor. Sjukintyg finns elektroniskt på 1177 under ”mina intyg”. För att din återgång till arbete skall bli så smidig som möjligt är det viktigt att du i god tid innan operationen försöker planera din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare.

Sjukintyget finns elektroniskt på 1177 under ”mina intyg”.

Återbesök

Efter operationen får du information om dina återbesök. Vanligtvis kommer du på återbesök efter två veckor, då tas stygn och du får träffa fysioterapeut. Därefter träffar du din läkare efter 6 veckor alternativt ca 3 månader för uppföljning.