Mortons Neurom

Mortons neurom (nervknuta) innebär en förtjockning eller utvidgning av en känselnerv i framfoten innan den delar sig ut till tårna.

Symptom

Belastningssmärta under neuromet, en utstrålande smärta i de tår som är engagerade, känselbortfall på insidan av tårna och tydligt smärtande neuromklick är symptom som kan förekomma. Det är dock få patienter som uppvisar allt detta. Dessa symptom måste dock särskiljas från metatarsalgi som är en belastningssmärta i framfoten under metatarsalhuvudena och inte alls relaterat till nervinklämning. 

Orsak och förekomst

Det vanligaste stället för Mortons neurom är mellan 3:e och 4:e tån, men det förekommer även mellan 2:a och 3:e tån. Orsaken är oklar, men något som medför tryck och irritation av framfoten kan leda till utveckling av neuromet. En kombination av nedsjunket främre fotvalv, användning av smala skor (högklackade skor, trånga pjäxor) och aktiviteter som innebär repetitiv irritation av framfoten, t.ex. löpning, kan bidra till att nervknutan utvecklas, likaså trauma eller skada i framfoten.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistoria och de fynd som görs vid en undersökning. En magnetkameraundersökning kan ibland påvisa förtjockad nerv, men detta kan även förekomma hos en del friska personer. Undersökningsfynden är därför avgörande för att ställa diagnosen.

Behandling

Vid lindriga symptom kan det räcka med att använda skoinlägg med främre pelott för att återskapa främre fotvalvet och minska irritation över nerven. Trånga skor bör undvikas. Antiinflammatorisk medicin och i vissa fall kortisoninjektion invid neuromet kan användas för att dämpa inflammationen. Vid utebliven förbättring eller påtagliga besvär på grund av kraftigt förstorat neurom kan operation bli aktuellt.

Operation

Operationen går ut på att neuromet tas bort. Hudsnittet kan läggas antingen på fotryggen eller under fotsulan. Det är vanligt att snittet läggs på fotryggen, då mobiliseringen efter operationen som regel blir snabbare. Fotkirurgen informerar om var snittet ska läggas. Operationen sker i narkos och tar cirka 20 minuter. Därefter får patienten vila i 30 minuter med foten högt. Även under färden hem ska foten hållas högt!

Efter operationen

Det viktigaste efter en fotoperation är högt och torrt!

Efter operationen läggs ett fotförband som eventuellt behöver bytas till ett mindre förband efter några dagar.

Normalt är den opererade foten mottaglig för ytterligare svullnad under 4–6 veckor efter en operation. Därför är det mycket viktigt att foten hålls i högläge så ofta så möjligt (oftast räcker det att ha foten i horisontalläge), framförallt de första två veckorna.

Efter operationen ska fot- och knäleden regelbundet (några minuter varannan timme) rörelsetränas obelastat (cykling i luften).

Mindre svullnad = mindre värk, bättre läkning och mindre risk för komplikationer!

Torrt: Bandaget ska hållas torrt. Vid duschning kan det skyddas med dubbla plastpåsar eller med en duschstövel som finns att köpa på apoteket. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion.

Smärta: Bedövningen sitter vanligen i mellan 3–6 timmar. Sårsmärtor som kan vara besvärande är vanligt, framförallt första tre dagarna, därför är det viktigt att regelbundet ta värktabletter. Rekommenderad smärtlindring är 1 tablett Diklofenak 50 mg + 2 tabletter Alvedon 500 mg 3 gånger dagligen i 3 dagar. Vid intolerans mot Diklofenak (Voltaren) kan läkaren rekommendera annan medicinering.

Sjukskrivning

Sjukskrivningen är vanligen mellan 2–3 veckor beroende på typ av yrke.

Återbesök

Kirurgen informerar om eventuella återbesökstider. Två veckor efter operationen är det dags att ta bort stygnen. Detta sker antingen hos oss eller på en vårdcentral. Närmare information om detta ges efter operationen. När stygnen är borttagna kan belastningen succesivt ökas i den mån smärtan tillåter.

Det är normalt att ärret känns hårt och ömmande, gör ont till och från och är svullet i flera månader efter operationen, i vissa fall upp till ett år. Dessa besvär minskar med tiden. Genom att massera och använda hudkräm när såret är läkt, kan ärret mjukas upp och bli smidigare.

Då nerven är borta kommer en bestående känselnedsättning mellan tårna att uppstå efter operationen. Detta påverkar dock inte fotens funktion.