Carpaltunnelsyndrom

Du har fått diagnosen carpaltunnelsyndrom, vilket är ett tillstånd som innebär att en nerv ligger i tryck vid handleden och ger domningar i tumme, pek-, lång- och ringfingret.

Symptom

Det vanligaste symptomet är nattliga domningar/stickningar från handleden och ut i handen. Många tycker att besvären försvinner om man skakar på handen. Efter ett tag kan nattstörningarna bli stora och besvären även komma under bilkörning, när man håller telefon eller under arbete. Hos en del är domningarna även förknippade med värk och/eller köldkänslighet. 

Orsak och förekomst

Carpaltunneln är en kanal vid handleden som begränsas av handledens ben nedåt, och ett stramt ledband uppåt. I kanalen går senorna som böjer fingrarna och längst upp, nerven som ger känsel i tumme, pek-, lång- och ringfingret, medianusnerven. Av oklar orsak ökar trycket inne i kanalen, vilket gör att nerven kommer i kläm. Tillståndet är något vanligare hos kvinnor >45 år. Känsligheten för att få carpaltunnelsyndrom kan öka vid graviditet, diabetes, sköldkörtelbesvär, reumatism eller arbete med vibrerande verktyg.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistoria och fynd vid undersökning hos en handkirurg. Vid tveksamhet till diagnosen kan det ibland behövas en s.k. neurofysiologisk undersökning, vilket innebär att nervimpulserna ut i handen mäts.

Behandling

Vid lindriga symptom kan behandling inledas med en skena som håller handleden rak nattetid. Ibland kan det även hjälpa med en kortisoninjektion i anslutning till carpaltunneln. Det vanligaste är dock att besvären är så pass påtagliga att det kräver operation. Operationen görs oftast genom s.k. ”öppen” teknik men kan även göras med titthålsteknik.

Operation

 Operationen kan göras i lokalbedövning eller narkos, beroende på patientens önskemål, hälsa och vilken operation som ska göras. Ingreppet innebär att ”taket” på carpaltunneln, ett stramt ledband, delas för att på så vis skapa bättre plats för nerven. Många patienter upplever att domningarna försvinner inom ett par dagar efter operationen. Vid långvariga besvär kan det dock dröja innan handen är helt återställd. 

Efter operationen

Det viktigaste efter en handoperation är högt och torrt!

Högläge: Det är vanligt att handen kan svullna efter en operation. Genom att hålla handen i hjärthöjd när den inte används, och göra ”armar uppåt sträck” minst en gång/timme, minskar svullnaden i handen. Det är bra att ha handen på en kudde de första nätterna efter operationen. Mindre svullnad = mindre värk och bättre läkning!

Använda handen: Handen ska användas vid vardagliga sysslor som att klä på sig, äta med bestick och skriva kortare perioder på tangentbord. Undvik tunga lyft!

Torrt: Bandaget ska hållas torrt, dvs en plastpåse måste sättas över handen vid duschning. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion. När det stora bandaget är borttaget kan handen försiktigt tvättas. Det är viktigt att inte vistas i smutsiga miljöer under de första två veckorna.

Smärta: Det är vanligt att det kan göra lite ont i operationsområdet under den första veckan efter operationen. Vid behov kan Alvedon 500 mg (1–2 tabletter, max 8 tabl/dag) tas. Vid stora besvär kan Alvedon även kombineras med en tablett Ipren (400 mg).

Sjukskrivning

Sjukskrivningsgraden beror på typ av yrke. Vid kontorsarbete är det vanligt att vara hemma ett par dagar efter operationen, som längst två veckor. Vid tyngre och manuellt arbete kan sjukskrivning i ca fyra veckor vara nödvändigt.

Återbesök

Två veckor efter operationen är det dags att ta bort eventuella stygn. Det görs oftast på kliniken. För dem som bor långt bort kan stygnen tas på vårdcentral. Efter att stygnen är borta behövs inget bandage och handen kan tvättas med tvål och vatten. Det är vanligt att ärret känns hårt och ömmande, detta kan sitta i några veckor och ibland ett par månader. Genom att massera och använda hudkräm kan ärret mjukas upp och bli smidigare.