Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur är en helt ofarlig sjukdom där en bindvävsplatta som finns i handflatan och fingrarna blir förtjockad och bildar knutor och/eller strängar.

Symptom

Dupuytrens kontraktur startar som regel som en hård, ärtstor knuta eller en indragning av huden i handflatan. Efter ett tag bildas det en sträng ut mot ett eller flera fingrar, vilket kan ge en krökning av fingret. Det vanligaste är att lill- och ringfingret drabbas först. Ju mer krökningen tilltar, desto mer bekymmer får man som regel, med svårighet att ta på sig handskar, tvätta ansiktet, hälsa på folk mm. Ibland kan knutor även uppstå på ovansidan av knogarna, vilket kallas för ”knuckle-pads”. En del personer kan även få förändringar under fotsulorna.

Orsak och förekomst

Orsaken till Dupuytrens kontraktur är ännu inte känd, men det finns ett ärftligt samband och det är klart vanligare hos män än hos kvinnor. Man har även sett att det förekommer oftare vid diabetes, och att det kan uppstå efter akuta skador i handen. Dupuytrens kontraktur är vanligare förekommande bland nordbor och kallas därför ibland för ”vikingasjuka”.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistoria och fynd vid undersökning hos en handkirurg.

Behandling

I tidigt skede är det som regel endast ömmande knutor i handflatan. Det vanliga är då att inte operera bort dessa, då det anses kunna påskynda sjukdomsprocessen. När ett finger börjar bli krökt finns det i dagsläget tre behandlingsalternativ: nålbehandling, injektionsbehandling eller operation.

Nålbehandling

Nålbehandling innebär att under lokalbedövning använda en nål för att picka sönder strängen så att fingret sedan kan rätas ut.

Oavsett vilken behandling som används är risken ca 50 % att strängen återkommer inom fem år. Vid besök på kliniken avgör din handkirurg vilken behandling som är lämplig för just dig och beskriver hur behandlingen går till mer utförligt.

Operation

Operationen görs i narkos alternativt i en så kallad Plexus-blockad. Blodflödet till handen stängs av under operationen, för att lättare kunna se känsliga strukturer i handen. Detta görs genom att en  ”blodtrycksmanschett” kramas åt runt överarmen. Ingreppet innebär att den hårda knutan/strängen opereras bort från handflatan/fingret. 

Efter operationen

Det viktigaste efter en handoperation är högt och torrt!

Högläge: Det är vanligt att handen kan svullna efter en operation. Genom att hålla handen i hjärthöjd när den inte används, och göra ”armar uppåt sträck” minst en gång/timme, minskar svullnaden i handen. Det är bra att ha handen på en kudde de första nätterna efter operationen. Mindre svullnad = mindre värk och bättre läkning!

Använda handen: Handen ska användas vid vardagliga sysslor som att klä på sig, äta med bestick och skriva kortare perioder på tangentbord. Undvik tunga lyft!

Torrt: Bandaget ska hållas torrt, dvs en plastpåse måste sättas över handen vid duschning. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion.

Smärta: Det är vanligt att det kan göra lite ont i operationsområdet under den första veckan efter operationen. Vid behov kan Alvedon 500 mg (1–2 tabletter, max 8 tabl/dag) tas. Vid stora besvär kan Alvedon även kombineras med en tablett Ipren (400 mg).

Sjukskrivning

Sjukskrivningsgraden beror på typ av yrke. Vid kontorsarbete är det vanligt att vara hemma ett par dagar efter operationen, som längst två veckor. Vid tyngre och manuellt arbete kan sjukskrivning i ca fyra veckor vara nödvändigt.

Återbesök

En vecka efter operationen sker ofta ett återbesök för sårkontroll och byte till mindre förband. Om fingret har varit mycket krökt behövs även en skena som håller fingret rakt nattetid, detta ombesörjs av vår handterapeut/sjukgymnast. Två veckor efter operationen är det dags att ta bort stygnen. Efter att stygnen är borta behövs inget bandage och handen kan tvättas med tvål och vatten. Det är vanligt att ärret känns hårt och ömmande, detta kan sitta i några veckor och ibland ett par månader. Genom att massera och använda hudkräm kan ärret mjukas upp och bli smidigare.​

Referenser

Strömberg J, Ibsen Sörensen A, Fridén J. Percutaneous Needle Fasciotomy Versus Collagenase Treatment for Dupuytren Contracture: A Randomized Controlled Trial with a Two-Year Follow-up. J Bone Joint Surg Am. 2018 Jul 5;100(13):1079-1086.

Mella JR, Guo L, Hung V. Dupuytren’s Contracture: An Evidence Based Review. Ann Plast Surg. 2018 Dec;81(6S Suppl 1):S97-S101.