Morbus de Quervain

Detta ovanliga namn innebär en inflammation kring två senor som löper på tumsidan av handleden. På engelska kallas detta ibland för ”mommy’s thumb”, då det är vanligt förekommande hos nyblivna mammor (och pappor, för den delen). 

Symptom

De vanligaste symptomen vid morbus de Quervain är smärta och svullnad på handledens tumsida. Ofta förvärras smärtorna när handleden vinklas från sida till sida. 

Orsak och förekomst

I handflatan har vi kanaler där senorna löper som gör att vi kan böja våra fingrar. Kanalerna heter senskidor. Inflammation kring en sena kan ge förträngning i en senskida, vilket ger smärta när senan ska glida ut och in ur senskidan. Morbus de Quervain kan uppstå efter ensidig eller överdriven belastning av handleden, t.ex. vid lyft av små barn, barnvagnskörning, målning eller hamrande. 

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistoria och fynd vid undersökning hos en handkirurg.

Behandling

Många fall av morbus de Quervain lämpar sig för behandling med kortisonspruta och avlastning i skena (ortos). Kortison sprutas då in i senskidan, vilket gör att inflammationen dämpas och svullnaden minskar. Det är vanligt att ha mer ont i handleden första dagen efter sprutan. Som regel sprutas inte kortison mer än två gånger, och med minst en månads mellanrum mellan sprutorna. Om besvären återkommer eller vid kraftig svullnad är det dags att operera.

Operation

Operationen görs så gott som alltid i lokalbedövning, s.k. wide awake bedövning, och tar endast cirka 10 minuter. Ingreppet innebär att senskidan delas för att på så vis skapa bättre plats för senorna.

Efter operationen

Det viktigaste efter en handoperation är högt och torrt!

Högläge: Det är vanligt att handen kan svullna efter en operation. Genom att hålla handen i hjärthöjd när den inte används, och göra ”armar uppåt sträck” minst en gång/timme, minskar svullnaden i handen. Det är bra att ha handen på en kudde de första nätterna efter operationen. Mindre svullnad = mindre värk och bättre läkning!

Använda handen: Handen ska användas vid vardagliga sysslor som att klä på sig, äta med bestick och skriva kortare perioder på tangentbord.

Undvik tunga lyft och långvarigt barnvagnskörande.

Torrt: Bandaget ska hållas torrt, dvs en plastpåse måste sättas över handen vid duschning. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion. När det stora bandaget är borttaget kan handen försiktigt tvättas.

Smärta: Det är vanligt att det kan göra lite ont i operationsområdet under några dagar efter operationen. Vid behov kan Alvedon 500 mg (1–2 tabletter, max 8 tabl/dag) tas. Vid stora besvär kan Alvedon även kombineras med en tablett Ipren (400 mg). Vid feber eller kraftig värk ska kliniken kontaktas!

Sjukskrivning

Sjukskrivningsgraden beror på typ av yrke. Vid kontorsarbete är det vanligt att vara hemma ett par dagar efter operationen. Vid tyngre och manuellt arbete kan sjukskrivning behövas i 2–4 veckor, tills såret är läkt. Vid föräldraledighet kan det vara bra med hjälp hemma de första dagarna efter operationen.

Återbesök

Två veckor efter operationen är det dags att ta bort eventuella stygn. Det görs oftast på kliniken. För dem som bor långt bort kan stygnen tas på vårdcentral. Efter att stygnen är borta behövs inget bandage och handen kan tvättas med tvål och vatten. Det är vanligt att ärret känns hårt och ömmande, detta kan sitta i några veckor och ibland ett par månader. Genom att massera och använda hudkräm kan ärret mjukas upp och bli smidigare. Oftast krävs ingen regelrätt sjukgymnastik efter ingreppet.