TFCC-skada

TFCC är en engelsk förkortning som står för ”Triangular FibroCartilage Complex” vilket är ett samlingsnamn för de ledband och menisk som stabiliserar handleden i rotation. En TFCC-skada innebär att en eller flera av strukturerna som ingår i komplexet har skadats.

Symptom

TFCC-skador kan ofta orsaka smärta i vissa rörelser, t.ex. vid vridning av handleden med eller utan samtidig belastning (hålla en stekpanna, hälla en vattenkanna). Det är även vanligt med klickande ljud från leden vid vridningar. Många patienter klagar över en känsla av att handleden ”sviktar” och inte känns stabil.

Orsak och förekomst

Det vanliga är att en TFCC-skada uppstår till följd av ett trauma, exempelvis fall mot utsträckt hand, idrottskada, tidigare handledsbrott, eller efter repetitiv belastning. P.g.a. dålig blodförsörjning läker TFCC-skador dåligt, och kan därför resultera i kroniska besvär.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistoria och fynd vid undersökning hos en handkirurg. Ofta känns en tydlig instabilitet i leden vilket är talande för en omfattande ledbandsskada. Ibland kompletteras undersökningen med en s.k. magnetkameraundersökning, vilket kan bidra med information om ledbandens utseende och utbredning av skada.

Behandling

Akuta skador med lindriga besvär kan ibland behandlas med gipsning i cirka fyra veckors tid. Vid tecken till meniskskada eller annan ledbandsskada kan en titthålsoperation vara av hjälp. Det vanliga är dock att handleden är tydligt instabil, vilket kräver en större operation för rekonstruktion av ledbanden.

Operation

Operationen görs oftast i narkos. Ofta stängs blodflödet till handen av under operationen för att lättare se känsliga strukturer i handen. Detta görs genom att en blodtrycksmanschett kramas åt runt överarmen. Ingreppet innebär att ledbandsfästet och stadgan i leden återskapas genom att ledbanden förankras mot benet. Operationen tar ca 60 minuter. Efter operationen gipsas handen upp mot armbågen. Efter två veckor är det dags för återbesök för att ta bort stygn och byta till en avtagbar skena. Efter 4–5 veckor blir det uppstart av försiktig träning (sjukgymnastik) men full belastning tillåts tidigast 12 veckor efter operationen.

Efter operationen

Det viktigaste efter en handoperation är högt och torrt!

Högläge: Det är vanligt att handen kan svullna efter en operation. Genom att hålla handen i hjärthöjd när den inte används, och göra ”armar uppåt sträck” minst en gång/timme, minskar svullnaden i handen. Det är bra att ha handen på en kudde de första nätterna efter operationen. Mindre svullnad = mindre värk och bättre läkning!

Använda handen: Handen ska användas vid vardagliga sysslor som att klä på sig, äta med bestick och skriva kortare perioder på tangentbord. Undvik tunga lyft!

Torrt: Bandaget ska hållas torrt, dvs en plastpåse måste sättas över handen vid duschning. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion.

Smärta: Det är vanligt att det kan göra ont i operationsområdet under några dagar efter operationen. Ofta skrivs starkare värktabletter ut för de första dagarna.  Därefter kan vid behov Alvedon 500 mg (1-2 tabletter, max 8 tabl/dag) tas. Vid fortsatta besvär kan Alvedon även kombineras med  en tablett Ipren (400 mg). Kliniken ska kontaktas vid feber eller kraftig värk!

Sjukskrivning

Sjukskrivningsgraden beror på typ av yrke. Vid kontorsarbete är det vanligt att vara ledig de första två veckorna, för att därefter kunna arbeta deltid under tiden med skena på handen. Vid tyngre och manuellt arbete kan sjukskrivning behövas i 8–12 veckor.

Återbesök

Två veckor efter operationen är det dags att ta bort stygnen och byta skena, vilket sker på kliniken. Fem veckor efter operationen är det dags att börja träna. Vår sjukgymnast sätter upp ett träningsprogram och träningen sker med en avlastande skena att vila handen i. Tidigast 12 veckor efter operationen är det tillåtet att belasta handen. Det är vanligt att ärret känns hårt och ömmande, detta kan sitta i några veckor och ibland ett par månader. Genom att massera och använda hudkräm kan ärret mjukas upp och bli smidigare.

Referenser

Andersson J, Hagert E, Friden J. Patients with triangular fibrocartilage complex injuries and distal radioulnar joint instability gain improved forearm peak pronation and supination torque after reinsertion. Hand (N Y). 2018

Hagert E, Lalonde D. Wide Awake Wrist Arthroscopy and Open TFCC repair. J Wrist Surg. 2012; 1(1):55-61