08-406 22 00 · Sophiahemmet, Hus G, Valhallavägen 91, Stockholm

Våra kirurger

Våra skickliga kirurger är några av de främsta i världen inom sina områden och har tillsammans över 125 års erfarenhet.

Elisabet Hagert

Docent Elisabet Hagert är specialist i handkirurgi och ortopedi. De senaste 20 åren har hon skapat sig ett namn och ett renomé om att vara en av de främsta och mest kunniga hand- och nervkirurgerna i världen. Elisabet Hagert är VD på Arcademy och ansvarig för forskning och utbildning.

Elisabet gjorde sin läkarutbildning på Lunds Universitet och dipsuterade vid Karolinska Institutet i Stockholm. Efter avslutad avhandling genomförde hon en postdoc, gästforskare, vid Stanford University USA. Elisabet är specialist inom handkirurgi (sedan 2005) och Ortopedisk kirurgi (sedan 2011). Subspecialiserad inom handledsproblem, nervkompressioner/kroniska smärtssyndrom, idrottstraumatologi och ultraljudsdiagnostik.

Elisabet Hagert har genom åren publicerat över 50 vetenskapliga publikationer och 12 bokkapitel i internationella läroböcker. Elisabet är dessutom en eftertraktad föreläsare med regelbundna utbildningsuppdrag över hela världen och över 120 internationella föreläsningar.

Länkar till Elisabet Hagerts publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Elisabet_Hagert/research

https://www.youtube.com/channel/UCDT1MHwL-tjte0FqsjMFzxQ?view_as=subscriber

Utmärkelser och meriter

  • Utsågs till årets vårdentreprenör av Dagens Medicin 2013. 
  • Emanuel B Kaplan Award for Anatomical Excellence New York Society for Surgery of the Hand; ASSH 2011
  • First Place AOFAS ePoster Award American Orthopaedic Foot and Ankle Society; Annual Meeting 2012
  • Emanuel B Kaplan Award for Anatomical Excellence New York Society for Surgery of the Hand; ASSH 2014
  • Nicolas J Andry Award for Best Scientific Paper The Association of Bone and Joint Surgeons, in conjunction with Clinical Orthopaedics and Related Research, 2014.
  • Finalist i den svenska Carnegie-tävlingen, ”Framtidens entreprenör 2018”.

Thor Söderberg

​Thor Söderberg är specialist i handkirurgi sedan 1981 och specialist i plastikkirurgi sedan 1996. Utbildad vid Uppsala och Umeå Universitet. Thor blev doktor i medicinsk vetenskap vid Umeå Universitet 1991. Han har under lång tid tjänstgjort vid Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, där han även varit klinikchef. Har arbetat vid Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm och varit klinikchef vid Plastik- och Handkirurgiska kliniken, Stavanger Universitetssjukhus, Norge. Tjänstgjort som lektor vid Umeå Universitet med forskning i internationella samarbeten inom handkirurgi och komplicerade sårläkningsproblem bl a inom spetälskebehandling/kirurgi och brännskadebehandling. Mikrokirurgisk teknik har Thor använt sedan 1978. Har handlett doktorander och läkare under utbildning genom åren, varit verksam inom idrottsmedicin, skrivit många publikationer och även bokkapitel samt framträtt vid olika möten över världen.

Thor har en väldigt bred erfarenhet av hela det handkirurgiska spektrat från medfödda missbildningar till komplicerade traumafall men är sedan 30 år fördjupad i handledens skador med särskild inriktning på ligamentskador som ger instabiliteter och långvariga smärtor vilket ofta ses vid sport- och idrottsskador. Thor anlitas ofta som konsult för omhändertagande av handkirurgiska idrottsskador via Sveriges Olympiska Kommitté. Nervklämningar med bortfall av känsel och muskelfunktion är ett annat område som Thor är subspecialiserad på.

Med sin mångåriga och breda erfarenhet av att behandla handkirurgiska problem är han överläkare och kliniskt ansvarig för den handkirurgiska verksamheten vid Arcademy Stockholm AB, Sophiahemmet, Stockholm.

Carlos Saro

Carlos Saro är specialist i fotkirurgi och ortopedi. Carlos har sedan 1997 varit verksam inom fotkirurgi med specialinriktningen rekonstruktiv fot- och fotledskirurgi. Han har tidigare tjänstgjort som överläkare ansvarig för fotkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Han har även varit haft samma position på Nacka Närsjukhus och på Södertälje Sjukhus.

Carlos är i dag överläkare och ansvarig för fotkirurgi Arcademy, Sophiahemmet i Stockholm.

Han gjorde sin läkarutbildning i Cadiz, Spanien, och vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Med sin avhandling om hallux valgus är Carlos Saro sedan 2007 doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Dessutom är Carlos sakkunnig fotkirurg i Medibas. Mediabas samlar och sätter ny kunskap i sitt sammanhang. Carlos är också ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Förutom hans breda kirurgiska erfarenhet av fotkirurgi har han också medverkat som en uppskattad föreläsare på flera nationella och internationella möten.

Jouko Kivioja

Jouko Kivioja blev specialist i ortopedisk kirurgi 1999 på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge med inriktning mot titthålstekniker (artroskopi) för operationer i fot- och fotled.

Jouko genomförde sin läkar- och forskarutbildning på Karolinska Institutet (1984–1991). Vidare är han specialist i idrottsmedicin samt doktor i medicinsk vetenskap på Karolinska Institutet. 

Jouko är idag överläkare och ansvarig för artroskopisk fotkirurgi på Arcademy. Joukos huvudintresse är att med s.k. artroskopiska tekniker reparera skador i senor, -ledband och -brosk i fotleder och han har genomfört fler än 10 000 sådana operationer. 

Jouko har under de senaste 20 åren varit idrottsskadekonsult bla för SOK Sveriges Olympiska kommitté och opererat/behandlat flertalet världsklass idrottare och balettdansare. 

Han är uppskattad lärare/utbildare nationellt och internationellt inom mini invasiv s.k. titthålskirurgi. Jouko är dessutom en tidig pionjär inom muskuloskeletal ultraljudsteknik med klinisk erfarenhet sedan 2003

Aleksejs Lisovskis

Aleksejs Lisovskis är specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2002. Efter specialistexamen har han under 2002 genomfört specialistträning, fellowship, vid Yale University, USA, inom knä och höftproteskirurgi samt artroskopisk fotkirurgi. För att ytterligare vidareutbilda sig inom högspecialiserad ortopedi har han utfört utbildningar vid de bästa ortopediska kliniker i USA och Europa (Österrike, Tyskland, Spanien, Schweiz, England, Polen och Lettland)

Aleksejs har i över 15 år tjänstgjort som fotspecialist, samt knä- och höftproteskirurgi specialist, och även varit ansvarig överläkare med bakjourskompetens vid Södra Älvsborgssjukhus. Under 2015-2018 var han ansvarig för att bygga upp fotkirurgi med fokus på titthålskirurgi vid Angereds Sjukhus, Göteborg. Under perioden 2018-2020 har Aleksejs varit överläkare och ansvarig för all fotkirurgi i Östra Götalands Regionen.

Aleksejs är idag överläkare och ansvarig för fotkirurgi och artroskopisk fotkirurgi vid Arcademy Göteborg, samt även verksam som överläkare och fotkirurg vid Arcademy Stockholm.