08-406 22 00 · Sophiahemmet, Hus G, Valhallavägen 91, Stockholm

Våra kirurger

Våra skickliga kirurger är några av de främsta i världen inom sina områden och har tillsammans över 125 års erfarenhet.

Jouko Kivioja

Jouko Kivioja blev specialist i ortopedisk kirurgi 1999 på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge med inriktning mot titthålstekniker (artroskopi) för operationer i fot- och fotled.

Jouko genomförde sin läkar- och forskarutbildning på Karolinska Institutet (1984–1991). Vidare är han specialist i idrottsmedicin samt doktor i medicinsk vetenskap på Karolinska Institutet. 

Jouko är VD på Arcademy samt ansvarig för artroskopisk fotkirurgi och forskning inom fotområdet. Joukos huvudintresse är att med s.k. artroskopiska tekniker reparera skador i senor, -ledband och -brosk i fotleder och han har genomfört fler än 10 000 sådana operationer. 

Jouko har under de senaste 20 åren varit idrottsskadekonsult bla för SOK Sveriges Olympiska kommitté och opererat/behandlat flertalet världsklass idrottare och balettdansare. 

Han är uppskattad lärare/utbildare nationellt och internationellt inom mini invasiv s.k. titthålskirurgi. Jouko är dessutom en tidig pionjär inom muskuloskeletal ultraljudsteknik med klinisk erfarenhet sedan 2003

Elisabet Hagert

Docent Elisabet Hagert är specialist i handkirurgi och ortopedi. De senaste 20 åren har hon skapat sig ett namn och ett renomé om att vara en av de främsta och mest kunniga hand- och nervkirurgerna i världen. Elisabet Hagert är ansvarig för forskning och utveckling inom handområdet.

Elisabet gjorde sin läkarutbildning på Lunds Universitet och dipsuterade vid Karolinska Institutet i Stockholm. Efter avslutad avhandling genomförde hon en postdoc, gästforskare, vid Stanford University USA. Elisabet är specialist inom handkirurgi (sedan 2005) och Ortopedisk kirurgi (sedan 2011). Subspecialiserad inom handledsproblem, nervkompressioner/kroniska smärtssyndrom, idrottstraumatologi och ultraljudsdiagnostik.

Elisabet Hagert har genom åren publicerat över 50 vetenskapliga publikationer och 12 bokkapitel i internationella läroböcker. Elisabet är dessutom en eftertraktad föreläsare med regelbundna utbildningsuppdrag över hela världen och över 120 internationella föreläsningar.

Länkar till Elisabet Hagerts publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Elisabet_Hagert/research

https://www.youtube.com/channel/UCDT1MHwL-tjte0FqsjMFzxQ?view_as=subscriber

Utmärkelser och meriter

  • Utsågs till årets vårdentreprenör av Dagens Medicin 2013. 
  • Emanuel B Kaplan Award for Anatomical Excellence New York Society for Surgery of the Hand; ASSH 2011
  • First Place AOFAS ePoster Award American Orthopaedic Foot and Ankle Society; Annual Meeting 2012
  • Emanuel B Kaplan Award for Anatomical Excellence New York Society for Surgery of the Hand; ASSH 2014
  • Nicolas J Andry Award for Best Scientific Paper The Association of Bone and Joint Surgeons, in conjunction with Clinical Orthopaedics and Related Research, 2014.
  • Finalist i den svenska Carnegie-tävlingen, ”Framtidens entreprenör 2018”.

Thor Söderberg

​Thor Söderberg är specialist i handkirurgi sedan 1981 och specialist i plastikkirurgi sedan 1996. Utbildad vid Uppsala och Umeå Universitet. Thor blev doktor i medicinsk vetenskap vid Umeå Universitet 1991. Han har under lång tid tjänstgjort vid Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, där han även varit klinikchef. Har arbetat vid Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm och varit klinikchef vid Plastik- och Handkirurgiska kliniken, Stavanger Universitetssjukhus, Norge. Tjänstgjort som lektor vid Umeå Universitet med forskning i internationella samarbeten inom handkirurgi och komplicerade sårläkningsproblem bl a inom spetälskebehandling/kirurgi och brännskadebehandling. Mikrokirurgisk teknik har Thor använt sedan 1978. Har handlett doktorander och läkare under utbildning genom åren, varit verksam inom idrottsmedicin, skrivit många publikationer och även bokkapitel samt framträtt vid olika möten över världen.

Thor har en väldigt bred erfarenhet av hela det handkirurgiska spektrat från medfödda missbildningar till komplicerade traumafall men är sedan 30 år fördjupad i handledens skador med särskild inriktning på ligamentskador som ger instabiliteter och långvariga smärtor vilket ofta ses vid sport- och idrottsskador. Thor anlitas ofta som konsult för omhändertagande av handkirurgiska idrottsskador via Sveriges Olympiska Kommitté. Nervklämningar med bortfall av känsel och muskelfunktion är ett annat område som Thor är subspecialiserad på.

Med sin mångåriga och breda erfarenhet av att behandla handkirurgiska problem är han överläkare och kliniskt ansvarig för den handkirurgiska verksamheten vid Arcademy Stockholm AB, Sophiahemmet, Stockholm.

Carlos Saro

Carlos Saro är specialist i fotkirurgi och ortopedi. Carlos har sedan 1997 varit verksam inom fotkirurgi med specialinriktningen rekonstruktiv fot- och fotledskirurgi. Han har tidigare tjänstgjort som överläkare ansvarig för fotkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Han har även varit haft samma position på Nacka Närsjukhus och på Södertälje Sjukhus.

Carlos är i dag överläkare och ansvarig för fotkirurgi Arcademy, Sophiahemmet i Stockholm.

Han gjorde sin läkarutbildning i Cadiz, Spanien, och vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Med sin avhandling om hallux valgus är Carlos Saro sedan 2007 doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Dessutom är Carlos sakkunnig fotkirurg i Medibas. Mediabas samlar och sätter ny kunskap i sitt sammanhang. Carlos är också ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Förutom hans breda kirurgiska erfarenhet av fotkirurgi har han också medverkat som en uppskattad föreläsare på flera nationella och internationella möten.

Aleksejs Lisovskis

Aleksejs Lisovskis är specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2002. Efter specialistexamen har han under 2002 genomfört specialistträning, fellowship, vid Yale University, USA, inom knä och höftproteskirurgi samt artroskopisk fotkirurgi. För att ytterligare vidareutbilda sig inom högspecialiserad ortopedi har han utfört utbildningar vid de bästa ortopediska kliniker i USA och Europa (Österrike, Tyskland, Spanien, Schweiz, England, Polen och Lettland)

Aleksejs har i över 15 år tjänstgjort som fotspecialist, samt knä- och höftproteskirurgi specialist, och även varit ansvarig överläkare med bakjourskompetens vid Södra Älvsborgssjukhus. Under 2015-2018 var han ansvarig för att bygga upp fotkirurgi med fokus på titthålskirurgi vid Angereds Sjukhus, Göteborg. Under perioden 2018-2020 har Aleksejs varit överläkare och ansvarig för all fotkirurgi i Östra Götalands Regionen.

Aleksejs är idag överläkare och ansvarig för fotkirurgi och artroskopisk fotkirurgi vid Arcademy Göteborg, samt även verksam som överläkare och fotkirurg vid Arcademy Stockholm.

Linda Torby

Linda är dubbelspecialist inom handkirurgi och ortopedi. Hon började sin utbildning vid University of California, Santa Barbara, där hon erhöll en Bachelor of Science. Hon fortsatte sedan sin läkarutbildning vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå där hon tog sin läkarexamen 2002.

Linda blev färdig ortopedspecialist 2009, därefter inriktade hon sig på handkirurgi och barnortopedi. Hon arbetade flera år vid Gävle sjukhus där hon var överläkare, och sedan har Linda arbetat som tf överläkare på Handkirurgiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Som bakjour och senior handkirurg I Uppsala har hon omhändertaget olika komplexa handtrauman, och konsulterats om komplicerade patienter från stora delar av landet. Hon har en bred erfarenhet av handkirurgi, med både öppen och artroskopisk teknik. 

Linda har gått flera vidareutbildningar utomlands där hon bland annat har arbetat med världsledande handkirurger för att få ta del av de senaste teknikerna inom handkirurgi. Hon har dessutom utmärks med handledarpriser för klinisk handledning av yngre kollegor och pedagogik. Linda har även arbetat som ATLS (trauma)instruktör i närmare 10 år, och gått traumautbildningar i både Sydafrika och i USA.

Lindas specialområden inkluderar handtrauma med frakturkirurgi och ligament problematik, samt sekundära besvär till följd av detta. Protesersättning i handen (konstgjorda leder) vid artros och artritsjukdomar är ett annat specialområde som Linda har ägnat mycket tid åt. Även handkirurgi hos reumatiker är hon mycket bekant med. Bakgrunden som barnortoped gör att Linda har stor vana att omhänderta barn, både med ortopediska och handkirurgiska problem.

Porträtt av Linda Torby

Orlando Morales

Överläkare Orlando Morales är specialist i ortopedi, med en subspecialisering inom axel- och armbågskirurgi.

Orlando har sin läkarutbildning från Karolinska Institutet och genomförde sin specialistutbildning i ortopedi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han disputerade 2003 med en avhandling om effekten av D-vitamin och tillväxthormon på skelettet.

Redan tidigt i sin karriär visste Orlando att det var axelkirurgi som var särskilt intressant område inom ortopedin, och han har sedan snart 20 år använt titthålstekniker för avancerad axelkirurgi. Han har utbildat flera ortopeder inom axelkirurgiska tekniker och har vunnit handledarpris för sina kompetenser som lärare både vid Huddinge Sjukhus och Södersjukhuset.

Orlando var medicinskt ansvarig ortoped vid Citykliniken 2017-2020, och är nu ansvarig för axelkirurgin vid Arcademy.

Utöver ortopedin är Orlando en passionerad veterantennisspelare, med ett särskilt intresse för de skador som uppstår vid tennis- och paddelspel.

Rolf Hartmann

Rolf Hartmann är överläkare i ortopedi med en subspecialisering inom fot- och handkirurgi.

Rolf har via Triathlon som elitidrott och prestandadiagnostik hittat vägen till ortopedkirurgin och därför alltid haft stort intresse för idrottstraumatologin.

Han är specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2006 och har subspecialiserat sig som så kallad perifer extremitetskirurg, dvs. han sysslar med hand, fot och armbågskirurgi och kan här erbjuda både titthålskirurgi och större öppen kirurgi.

Parallellt med sin anställning som överläkare vid Arcademy Göteborg jobbar Rolf även vid Södra Älvsborgs Sjukhus och är där ansvarig överläkare för fotkirurgiska sektionen.

Rolf är en genuin uppfinnare med ett brinnande intresse för att skapa nya instrument att använda inom ortopedin. Efter sin avhandling om utveckling av en ny operationsmetod som han skrev på Universitätsklinikum Schleswig Holstein i Tyskland har han fortsatt varit aktiv som utvecklare och rådgivare för etablering av medicintekniska produkter.

Jonas Weidow

Jonas Weidow är specialist i Ortopedisk kirurgi sedan 1995, och har de sista 20 åren arbetat som fotkirurg, och då med betoning på den större fotkirurgin.

Jonas utbildade sig i Göteborg, där han även försvarade sin avhandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2008, en avhandling som i ett flertal arbeten med olika belysningsvinklar gav en biomekanisk förklaring till knäledsförslitning i den yttre ledkammaren. Som kuriosa kan nämnas att Jonas utvecklade en CAD-modell av knäleden, vilket inte tidigare hade gått att utföra.

Intresset för biomekanik, krafter och balansering har Jonas tagit med sig in i den större rekonstruktiva fotkirurgin. Utveckling av operationsmetoder, samt även instrumentering har följt Jonas under åren. Som specialintresse finns ett intresse för medfödda bakfotssammanväxningar, sk Coalitio, och ligamentära komplexa instabiliteter i bakfot.

Sedan 2003 har Jonas fungerat som privat fotkirurgi, med flera längre tjänstgöringar på Sophiahemmet bland annat på Sthlms Fotkirurgklinik, och en stor mängd uppdrag som konsult runt om i landet. Då Jonas har Halmstad som hemstad, så har åren med närhet till Spenshults reumatikersjukhus, givit en stor erfarenhet i att hantera reumatikerns ofta grava felställningar.

I övrigt kan nämnas att Jonas har en förbundsläkarkompetens, samt sitter i Editorial board för Foot & Ankle International, för granskning av medicinska artiklar innan publicering.

Jonas är verksam vid Arcademy i Göteborg, men är även av och till på besök på Arcademy i Stockholm.