Våra läkare

Våra skickliga läkare har alla lång erfarenhet inom sin specialitet.

Jouko Kivioja

Verksamhetschef

Jouko Kivioja blev specialist i ortopedisk kirurgi 1999 på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge med inriktning mot titthålstekniker (artroskopi) för operationer i fot- och fotled.

Jouko genomförde sin läkar- och forskarutbildning på Karolinska Institutet (1984–1991). Vidare är han specialist i idrottsmedicin samt doktor i medicinsk vetenskap på Karolinska Institutet.

Jouko är idag överläkare och ansvarig för artroskopisk och öppen fotkirurgi på Arcademy och Aleris Sverige. Joukos huvudintresse är att med s.k. artroskopiska tekniker reparera skador i senor, -ledband och -brosk i fotleder och han har genomfört fler än 10 000 sådana operationer.

Jouko har under de senaste 20 åren varit idrottsskadekonsult bla för SOK Sveriges Olympiska kommitté och opererat/behandlat flertalet världsklass idrottare och balettdansare.

Han är uppskattad lärare/utbildare nationellt och internationellt inom mini invasiv s.k. titthålskirurgi. Jouko är dessutom en tidig pionjär inom muskuloskeletal ultraljudsteknik med klinisk erfarenhet sedan 2003.

Jouko är en av ansvariga för en en europeisk multicenter forskningsstudie om Episealer Talus patient specifikt talus
implantat. Arcademy är ett referenscenter för denna teknik där Jouko reser till olika internationella kliniker för att utbilda kirurger i denna teknik.

Jouko deltar även i ett utvecklingsprojekt för att ta fram en ny protesteknik för stortåleden.

Jouko är Key Opinion Leader (KOL) för datortomografiska tekniken Cone-Beam Computed Tompography (CBCT) som kliniken använder för 3D avbildning av fot och fotleder.

Orlando Morales

Medicinskt ansvarig

Överläkare Orlando Morales är specialist i ortopedi, med en subspecialisering inom axel- och armbågskirurgi.

Orlando har sin läkarutbildning från Karolinska Institutet och genomförde sin specialistutbildning i ortopedi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han disputerade 2003 med en avhandling om effekten av D-vitamin och tillväxthormon på skelettet.

Redan tidigt i sin karriär visste Orlando att det var axelkirurgi som var särskilt intressant område inom ortopedin, och han har sedan snart 20 år använt titthålstekniker för avancerad axelkirurgi. Han har utbildat flera ortopeder inom axelkirurgiska tekniker och har vunnit handledarpris för sina kompetenser som lärare både vid Huddinge Sjukhus och Södersjukhuset.

Orlando var medicinskt ansvarig ortoped vid Citykliniken 2017-2020, och är nu ansvarig för axelkirurgin vid Arcademy.

Utöver ortopedin är Orlando en passionerad veterantennisspelare, med ett särskilt intresse för de skador som uppstår vid tennis- och paddelspel.

Thor Söderberg

Thor Söderberg är specialist i handkirurgi sedan 1981 och specialist i plastikkirurgi sedan 1996. Utbildad vid Uppsala och Umeå Universitet. Thor blev doktor i medicinsk vetenskap vid Umeå Universitet 1991. Han har under lång tid tjänstgjort vid Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, där han även varit klinikchef. Har arbetat vid Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm och varit klinikchef vid Plastik- och Handkirurgiska kliniken, Stavanger Universitetssjukhus, Norge. Tjänstgjort som lektor vid Umeå Universitet med forskning i internationella samarbeten inom handkirurgi och komplicerade sårläkningsproblem bl a inom spetälskebehandling/kirurgi och brännskadebehandling. Mikrokirurgisk teknik har Thor använt sedan 1978. Har handlett doktorander och läkare under utbildning genom åren, varit verksam inom idrottsmedicin, skrivit många publikationer och även bokkapitel samt framträtt vid olika möten över världen.

Thor har en väldigt bred erfarenhet av hela det handkirurgiska spektrat från medfödda missbildningar till komplicerade traumafall men är sedan 30 år fördjupad i handledens skador med särskild inriktning på ligamentskador som ger instabiliteter och långvariga smärtor vilket ofta ses vid sport- och idrottsskador. Thor anlitas ofta som konsult för omhändertagande av handkirurgiska idrottsskador via Sveriges Olympiska Kommitté. Nervklämningar med bortfall av känsel och muskelfunktion är ett annat område som Thor är subspecialiserad på.

Med sin mångåriga och breda erfarenhet av att behandla handkirurgiska problem är han överläkare och kliniskt ansvarig för den handkirurgiska verksamheten vid Arcademy Stockholm AB, Sophiahemmet, Stockholm.

Carlos Saro

Carlos Saro är specialist i ortopedisk kirurgi sedan 1995. Carlos har sedan 1997 varit verksam inom fotkirurgi med specialinriktningen rekonstruktiv fot- och fotledskirurgi. Han har tidigare tjänstgjort som överläkare ansvarig för fotkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Han har även haft samma position på Nacka Närsjukhus och på Södertälje Sjukhus.

Carlos är i dag överläkare på Arcademy, Sophiahemmet i Stockholm.

Han gjorde sin läkarutbildning i Cadiz, Spanien, och genomförde sin specialistutbildning i ortopedi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Med sin avhandling om hallux valgus är Carlos Saro sedan 2007 doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Dessutom är Carlos sakkunnig fotkirurg i Medibas. Medibas samlar och sätter ny kunskap i sitt sammanhang. Carlos är också ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Förutom hans breda kirurgiska erfarenhet av fotkirurgi har han också medverkat som en uppskattad föreläsare på flera nationella och internationella möten.

Carsten Surke

Carsten Surke är dubbelspecialist i handkirurgi och ortopedi/traumatologi och har specialiserat sig på rekonstruktiv kirurgi av handleden och handen, särskilt den artroskopiska operationen av handleden.

Carsten växte upp i Berlin och avslutade sin läkarutbildning vid Charité universitetssjukhusen i Berlin 2005. Vid universitetssjukhuset i Münster i Tyskland utbildade sig Carsten till ortopedisk kirurg (2005-2012) och disputerade 2007 efter att ha slutfört sin avhandling om utvecklingen av en antibiotisk beläggning för implantat. Som en del av sin utbildning till ortopedisk kirurg upptäckte han tidigt sitt intresse för handkirurgi och erhöll 2013 subspecialistbevis för handkirurgi i Tyskland. Mellan 2014 och 2021 arbetade han som överläkare i handkirurgi vid kliniken för handkirurgi och plastikkirurgi, Inselspital, universitetssjukhuset i Bern, Schweiz. Carsten fortsatte sin handkirurgiska utbildning och 2017 erhöll han det europeiska diplomet i handkirurgi. År 2018 tilldelades han det prestigefyllda Claude Verdan Travelling Fellowship som representant för Swiss Society for Hand Surgery (SGH) och tillbringade 12 månader (augusti 2018 till juli 2019) på St Vincent’s Hospital och Royal Children’s Hospital i Melbourne, Australien, inom ramen för ett honorary Observers hip. Under denna period absolverade han också en forskningssemester vid O’Brien Institute, Melbourne och publicerade en biomekanisk studie om behandlingen av komplexa scaphoidfrakturer i samarbete med ett team från Melbourne University. År 2019 tilldelades han den schweiziska specialisttiteln i handkirurgi.

Maj 2021 till augusti 2022 arbetade Carsten som specialist på avdelningen för handkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Som handkirurg deltar Carsten aktivt i utbildningen av kirurger både i Sverige och utomlands. Carsten fortsätter att vara aktiv inom klinisk och biomekanisk forskning. Han har publicerat flera peer-granskade forskningsartiklar och bokkapitel och talar regelbundet vid nationella och internationella konferenser.

Linda Torby

Linda är dubbelspecialist inom handkirurgi och ortopedi. Hon började sin utbildning vid University of California, Santa Barbara, där hon erhöll en Bachelor of Science. Hon fortsatte sedan sin läkarutbildning vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå där hon tog sin läkarexamen 2002.

Linda blev färdig ortopedspecialist 2009, därefter inriktade hon sig på handkirurgi och barnortopedi. Hon arbetade flera år vid Gävle sjukhus där hon var överläkare, och sedan har Linda arbetat som tf överläkare på Handkirurgiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Som bakjour och senior handkirurg I Uppsala har hon omhändertaget olika komplexa handtrauman, och konsulterats om komplicerade patienter från stora delar av landet. Hon har en bred erfarenhet av handkirurgi, med både öppen och artroskopisk teknik.

Linda har gått flera vidareutbildningar utomlands där hon bland annat har arbetat med världsledande handkirurger för att få ta del av de senaste teknikerna inom handkirurgi. Hon har dessutom utmärks med handledarpriser för klinisk handledning av yngre kollegor och pedagogik. Linda har även arbetat som ATLS (trauma)instruktör i närmare 10 år, och gått traumautbildningar i både Sydafrika och i USA.

Lindas specialområden inkluderar handtrauma med frakturkirurgi och ligament problematik, samt sekundära besvär till följd av detta. Protesersättning i handen (konstgjorda leder) vid artros och artritsjukdomar är ett annat specialområde som Linda har ägnat mycket tid åt. Även handkirurgi hos reumatiker är hon mycket bekant med. Bakgrunden som barnortoped gör att Linda har stor vana att omhänderta barn, både med ortopediska och handkirurgiska problem.

Porträtt av Linda Torby

Christina Ama

Läkarutbildning KI 1999-2005

Ortoped specialist sedan okt 2015, utbildad på St Görans sjukhus där jag även hade det huvudsakliga ansvaret för fotkirurgin samt formade upp tillsammans med endokrinolog kollega omhändertagande av diabetes patienter med fotkomplikationer för att minska risken för amputationer. Detta gjorde jag fram till jag började på Akademiska hösten 2017.

Jobbar där just nu på deltid och är sedan september 2020 sektionschef.

Har bred erfarenhet av fot och fotleds skador sjukdomar, deformiteter, instabiliteter samt senskador. Bred erfarenhet av protes försörjning i fotleden
Som fotkirurg på Akademiska van att omhänderta och operera olika komplexa patientfall från stora delar av landet, dels akuta men även elektiva.

Suzana Saletic

Suzana är narkosläkarspecialist sedan 1991. År 1999 tog hon sin magisterexamen inom biomedicinsk teknik.

Närmast kommer hon från en överläkartjänst på Sophiahemmet.

Under perioden 2014-2017 har hon arbetat som överläkare på Nacka sjukhus där hon introducerade ultraljudsledda blockader och varit medicinskt ledningsansvarig inom Aleriskoncernen för Stockholm åren 2016 och 2017.

Under åren 2002-2014 har hon arbetat som överläkare på Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm där hon har varit medicinskt ledningsansvarig på Handkirurgiska kliniken samt medlem i gruppen som införde ultraljudsledda blockader. Hon har haft utbildningsansvar för regionalanestesi på Handkirurgiska kliniken på SÖS.

Sedan år 2012 innehar Suzana europeisk examen inom regional anestesi (European Diploma of Regional Anesthesia) vilket är hennes subspecialitet.