Synpunkter och klagomål

Arcademy tar din upplevelse på största allvar. Har du synpunkter eller klagomål tveka inte att kontakta oss.

Om du som patient eller närstående har ett klagomål eller synpunkt på Arcademy i samband med vård och behandling ska du i första hand kontakta oss. Det är vi som bäst kan förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen.

Vid synpunkter eller klagomål, maila vår verksamhetschef Jouko Kivioja
jouko.kivioja@arcademy.se

Om du inte kan eller vill vända dig till vårdgivaren direkt har du alltid möjlighet att kontakta Patientnämnden för att få hjälp och stöd vid klagomål.

Vänligen observera att om du har kommit till Arcademy via privat sjukvårdsförsäkring så vänder du dig till ditt försäkringsbolag.

IVO har bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO utreder bara händelser där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten/vårdgivaren. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat. Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg.

Vid privat- eller privatförsäkringsfinansierad vård gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.

Om behov finns så kan du vända dig till Sophiahemmets chefläkare, via Sophiahemmets e-tjänst eller hör av dig per brev.

Adress:
Chefläkare Marie Wickman Chantereau
Sophiahemmet Sjukhus
Box 5605
114 86 Stockholm.